Adatkezelési tájékoztató

A jelen tájékoztatás a krisztiantota.com honlapon és a kapcsolódó közösségi oldalakon (Facebook, Instagram, LinkedIn, 500px, Flickr) hirdetett szolgáltatásaim nyújtásával kapcsolatos tevékenységeimre terjed ki.

A fotózást megelőzően írásbeli szerződést kötök Önnel, egyidejűleg külön tájékoztatást nyújtok át, papír alapon, amely az adatkezelés mellett kitér a személyiségi és a szerzői jogi szabályokra is. Ebben a tájékoztatásban (szerződésben) rögzítem a képek megőrzési idejét, tárolásának és felhasználásának módját is.

Az adatkezelő

Neve: dr. Tóta Krisztián e. v.

Elérhetősége: info@krisztiantota.com

Képviselő neve: dr. Tóta Krisztián

Képviselő elérhetősége: info@krisztiantota.com

Hivatalos levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Gérecz Attila utca 1/B. 2.

Adatkezelő honlapjának címe: krisztiantota.com

Nyilvántartási szám: 53684538

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatok olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

Hogyan kerülök kapcsolatba azzal a néhány személyes adattal, amelyet kezelek?

KAPCSOLATFELVÉTEL – hozzájárulás alapján [az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

A hozzájárulás visszavonható egy üzenettel, amelyet az info@krisztiantota.com e-mail címre várok. Ebben az esetben haladéktalanul törölni fogom az Önről kezelt személyes adatot, kivéve, ha azt más célból is kezelem (például az Ön neve törölhető a levelezőrendszeremből, de a számlák között megmarad, mert jogi kötelezettségem a számviteli bizonylatok megőrzése).  A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésem jogszerűnek számít.

Tevékenység Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Kapcsolatfelvétel telefonon  telefonszám, név Lehetőség kapcsolatfelvételre telefonon vagy elektronikus úton, tájékoztatás kérése a szolgáltatásaimról, visszahívás kérése. Hozzájárulás visszavonásáig, illetőleg a híváslista törlése havonta történik.

Kapcsolatfelvétel e-mailen

 

név, e-mail cím és minden olyan személyes adat, amelyet Ön az üzenetben elhelyez Hozzájárulás visszavonásáig, a levelezőrendszer felülvizsgálata minden év januárban esedékes.
Kapcsolatfelvétel űrlapon – „Küldés” gomb a honlapon név, e-mail cím, telefonszám, az Ön üzenetének tartalma

SZOLGÁLTATÁSAIM TELJESÍTÉSE – szerződéses jogalap [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]

Tevékenység Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Időpontkérés név, e-mail cím, telefonszám, üzenet Időpont foglalása fotózásra, kapcsolattartás a fotózás részletes megbeszélése céljából. Az ajánlat elfogadása esetén 5 év. Az ajánlat elfogadása hiányában a levelezőrendszer évenkénti felülvizsgálata során törlés, törlési kérelem esetén is törlés.
Megrendelés név, e-mail cím, telefonszám A megrendelőim beazonosításához feltétlenül szükséges adatok kezelésének célja: kapcsolattartás a megrendelővel, díjbekérő kiküldése, írásbeli szerződés előkészítése. 5 év
Felhasználási szerződés megkötése természetes személy neve és személyi azonosító adatai (anyja neve, születési hely és idő, lakcím), egyéni vállalkozó neve, lakcíme, nyilvántartási száma, adószáma, jogi személy partnerek kapcsolattartójának neve, elérhetősége, jogi személy képviselője Szerződési feltételek rögzítése írásban, a szerződő partner beazonosításához és a szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatokkal. A kötelezően írásban megkötendő szerződés lényeges elemét képezik az adatok. Szerződés megszűnéséig.

SZOLGÁLTATÁSAIM ELLENÉRTÉKÉNEK KIEGYENLÍTÉSE – szerződéses jogalap [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Fizetés átutalással

név, bankszámlaszám

Szerződés teljesítése a megrendelő által választott fizetési móddal.

1+8 év a számlakivonatok megőrzési ideje, értesítő sms-ek törlése havonta

SZÁMLÁZÁS – jogi kötelezettség [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont; a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés (bizonylatok megőrzési határideje); az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § e) pont (a számla kötelező elemei)]

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

számla kiállítása

számlázási név, számlázási cím

Számlázási kötelezettség teljesítése, a jogszabályban előírt adatokkal.

A számviteli bizonylatok megőrzési ideje 1+8 év.

HÍRLEVÉL / eDM KÜLDÉSE – hozzájárulás alapján [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont; a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) – (3) bekezdés]

A hozzájárulás visszavonható egy üzenettel, amelyet az info@krisztiantota.com e-mail címre várok. Ebben az esetben haladéktalanul törölni fogom az Önről kezelt személyes adatot, kivéve, ha azt más célból is kezelem (például az Ön neve törölhető a levelezőrendszeremből, de a számlák között megmarad, mert jogi kötelezettségem a számviteli bizonylatok megőrzése). A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésem jogszerűnek számít.

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Hírlevél küldése

név, e-mail cím

Szolgáltatásaim népszerűsítése, blogbejegyzéseim közzététele, valamint rövid híreim kiküldése, új szolgáltatásaim bemutatása, az önként feliratkozók részére.

Leiratkozásig

JOGI SZEMÉLY PARTNEREIM, KAPCSOLATTARTÓK ADATAINAK KEZELÉSE – jogos érdek alapján [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Szakmai és üzleti partnerek, kapcsolattartók adatainak kezelése

a kapcsolattartó természetes személy neve, munkahelyi címe, telefonszáma, e-mail címe, foglalkozása

Szakmai és üzleti kapcsolattartás azon partnereimmel, amelyekkel alkalomszerűen veszem fel a kapcsolatot

Üzleti vagy szakmai kapcsolat fennállásáig, tiltakozásig.

FÉNYKÉPEK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA – hozzájárulás alapján [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont; a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (Képmás és hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges. Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.)]; továbbá a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 72. § (Megrendelésre készült képmás esetén a szerzői jogok gyakorlásához az ábrázolt személy beleegyezése is szükséges.)

A hozzájárulás visszavonható egy üzenettel, amelyet az info@krisztiantota.com e-mail címre várok. Ebben az esetben haladéktalanul törölni fogom az Önről kezelt személyes adatot, kivéve, ha azt más célból is kezelem. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésem jogszerűnek számít.

Tevékenység Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama

Képmások nyilvánosságra hozatala (krisztiantota.com oldalon, Krisztián Tóta photographer Facebook oldalon, Krisztián Tóta photographer Instagram oldalon)

képmás, valamint esetleg hangfelvétel a képmással összefüggésben (sorozat- és/vagy külön képaláírások elkészítéséhez) Tevékenység bemutatása, referencia képek megjelenítése Hozzájárulás visszavonásáig, vagy törlésig. A közösségi oldalakról való törlésre nincs valódi ráhatásom. A saját oldalamról eltávolíthatom a képet, de ha csak egyetlen megosztás is volt, a kép nem tüntethető el maradéktalanul.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK MŰKÖDTETÉSE – hozzájárulás alapján [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

A Facebook, Inc. (a továbbiakban: Facebook | Facebook Ireland) és dr. Tóta Krisztián e. v. közös adatkezelők attól függetlenül, hogy a Facebook által felkínált technológiai megoldásokon alapuló platform létrehozásával és használatával működő, üzleti célú (ún. rajongói) közösségi oldalaim adminisztrátoraként a Facebooktól csak anonimizált látogatottsági statisztikai adatokat kapok (a továbbiakban: Oldalelemzések). A Facebook adatkezelése ugyanis az általa elhelyezett – e tájékoztatóban és a külön süti (cookie) szabályzatban is megemlített – sütik (cookie-k) révén a közösségi oldalam számomra mindössze anonim statisztikákat eredményező használatán alapul. Erre tekintettel tájékoztatom, hogy a hozzájárulás a közös adatkezelők közötti adattovábbítást is átfogja.

Ugyanakkor tájékoztatom továbbá a közös adatkezelők egymás közötti viszonyát tekintve arról, hogy ténylegesen nincs ráhatásom a közös adatkezelés teljes folyamatára: ez csak a közösségi oldalam használata, illetőleg az ún. social media plug-in-oknak a weboldalamon való esetleges alkalmazása révén a Facebook által beépített sütiken keresztül megszerezhető adatok gyűjtésére és azoknak a Facebook részére történő továbbítására terjed ki. Sem az ezen továbbítást követő, a gyűjtött adatoknak a Facebook általi, további felhasználásáért, kezeléséért, sem pedig a Facebook egyéb adatkezeléséért felelős nem vagyok, az kizárólag a Facebookot érinti.

Az Oldalelemzésekről, az annak készítéséhez felhasznált adatokról, valamint az Oldalelemzésekhez felhasznált adatokkal kapcsolatos felelősségről szóló, a Facebook által közzétett részletes tájékoztató a Facebook honlapján elérhető itt:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data (Magyar)

A Facebook Ireland és dr. Tóta Krisztián e. v. (az üzleti célú, rajongói közösségi oldal adminisztrátora) közötti megállapodás a GDPR értelmében fennálló kötelezettségek betartásával kapcsolatos felelősségük megállapításáról, mely a személyes adatok oldalelemzési célú kezelésére érvényes közös adatkezelési konstrukciót tartalmazza (Az Oldalelemzések funkció adatkezelői függeléke) elérhető itt:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum (Magyar)

Az említett függelék szerint az oldaladminisztrátorok nem férnek hozzá az események részeként kezelt személyi adatokhoz, csak az összesített Oldalelemzésekhez.  Az Oldalelemzések készítéséhez felhasznált eseményeknél a Facebook nem tárolja az IP-címeket, a cookie-azonosítókat vagy az emberekhez vagy eszközükhöz társítható bármely más azonosítót – a Facebookra bejelentkezett emberek FB-felhasználói azonosítójának kivételével.

A Facebook által az Oldalelemzések elkészítéséhez naplózott eseményeket kizárólag a Facebook határozza meg. Az oldaladminisztrátorok nem állíthatják be, változtathatják meg vagy befolyásolhatják egyéb módon ezeket az eseményeket.

Egy, a közös adatkezelésről, valamint a sütikről szóló tájékoztatást a Facebook oldalamon is elhelyeztem a Jegyzetek lapfülön.

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Krisztián Tóta photographer Facebook oldal

név, nyilvános profil, nyilvános megosztások, bejegyzés-kedvelések, hozzászólások, privát üzenetek

Tevékenységem, referenciaképeim közzététele, kapcsolattartás az érdeklődőkkel, blogbejegyzéseim, rövid híreim közzététele, akciók és új szolgáltatások hirdetése

Kedvelés, követés visszavonásáig. A visszavonást megelőző adatkezelésem jogszerűnek számít.

Krisztián Tóta photographer Instagram oldal

név, nyilvános profil, nyilvános hozzászólások, privát üzenetek

Követés megszüntetéséig. Az ezt megelőző adatkezelésem jogszerűnek számít.

Sütik

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor valaki egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

Tájékoztatni kívánom, hogy a weboldalamat összekötöttem a két közösségi oldalammal (át tud menni a Facebook és az Instagram oldalakra, meg tudja osztani a Facebookon a bejegyzéseimet). Ezek a közösségi oldalak szintén elhelyeznek az Ön gépén sütit, olyanokat is, amelyek személyes adatokat gyűjthetnek Önről. Mint említettem, ezen utóbbi adatokat azonban nem ismerem meg, nem látom.

A Google Analytics sütik segítségével információt gyűjtök a weboldalam látogatóinak viselkedéséről, demográfiai és érdeklődési jellemzőiről. Ez segít számomra, hogy a későbbiekben még átláthatóbbá, könnyebben használhatóvá tegyem a weboldalamat. Ezek a sütik nem képesek Önt személy szerint beazonosítani, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. Az IP címet is csak részben rögzítik.

A sütik mindaddig nem lépnek működésbe, amíg a felhasználó rá nem kattint a megfelelő ikonra. Ha nem szeretné, hogy a közösségi oldalak, vagy a Google Analytics sütiket helyezzenek el a gépén, kérem Önt, hogy kapcsolja ki a saját böngészőjében az ezekre vonatkozó lehetőséget.

Arról, hogy a saját böngészőjében hogyan van lehetőség a sütik kikapcsolására, további információkat a Süti Szabályzatban találhat.

Rajtam kívül ki ismeri meg a személyes adatokat?

Tárhelyszolgáltatás

Magyar Hosting Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; adószám: 23495919-2-41; telefonszám: +36-1-700-2323; e-mail: info@mhosting.hu)

Hozzáférés a honlap teljes tartalmához és a levelezőrendszerhez, valamint a hírlevél küldő szolgáltatásomhoz.

Könyvelés

Gestio Könyvelő és Adószakértő Iroda Betéti Társaság (székhely: 1033 Budapest, Miklós utca 13. 2. em. 7.; adószám: 28258429-1-41; telefonszám: +36-1-460-0391, illetve +36-30-962-3389; e-mail: lenger.csaba@gestio.axelero.net)

Hozzáférés a természetes személyek részére kiállított számlákhoz, más számviteli bizonylatokhoz. A számlák rögzítésén és a bevallások elkészítésén kívül nem végeznek más adatfeldolgozói műveletet.

Átutalással történő fizetés

Unicredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; telefonszám: +36-1-325-3200)

Közösségi oldalak üzemeltetése

Facebook, Inc., Menlo Park, Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok

Közös adatkezelés keretében a közösségi oldalaimhoz biztosítják a felületet (Krisztián Tóta photographer Facebook, Krisztián Tóta photographer Instagram oldal)

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

A képek átadása során a holland bejegyzésű WeTransfer B. V. szolgáltatásain kívül a Google+ rendszerét használom, ezért az egyedüli harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok (USA). Az USA-val az EU 2016. július 12-én megfelelőségi határozatot hozott,

(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks)

és a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) is betart.

Az Automattic szerződésbeni záradék révén felel meg a GDPR-nak. (https://automattic.com/privacy/)

JOGOK BIZTOSÍTÁSA

Az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet a következő jogosultságokkal:

a) Hozzáférés a személyes adatokhoz

Ön jogosult visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy a személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha igen, tájékoztatom, miért kezelem ezeket, milyen adatokat kezelek, kinek adom át, meddig tárolom, milyen egyéb jogokat biztosítok Önnek, hol tehet panaszt stb.

b) Helyesbítéshez való jog

Ha elírtam az Ön nevét, a telefonszámát, az e-mail címét, vagy bármely más személyes adatát, kérésére helyesbítem, vagy kiegészítem azokat. Az Ön kérésére sem módosítom a levele végén esetlegesen elhelyezett fotót, vagy az Önről általam készített fényképet, ide nem értve az előre megbeszélt utómunkát. A helyesbítéshez való jog tehát nem korlátlan. Ha valakinek átadtam az Ön személyes adatait, neki is szólok, hogy javítsa, amit javítani kell.

c) Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog

Önnek kérnie sem kell, magamtól törlöm indokolatlan késedelem nélkül az összes személyes adatot Önről, ha visszavonta a hozzájárulást a hozzájáruláson alapuló adatkezelésemhez (ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja), vagy már nincs szükségem az adatokra abból a célból, amiért elkértem.

Ha jogalap nélkül kezeltem Önről egy személyes adatot, ami nehezen elképzelhető, szintén törölni fogom.

A jogos érdeken alapuló adatkezelésem ellen tiltakozhat, törlöm a kezelt személyes adatot, ha nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.

Személyes adatot külön írásbeli hozzájárulás alapján hozok nyilvánosságra, ezért az elfeledtetéshez való jogot nehéz értelmezni nálam. Ha élni szeretne az elfeledtetéshez való jogával, megteszem az ésszerűen elvárható intézkedéseket, hogy ezt biztosítsam Önnek.

d) Személyes adatok korlátozásához való jog

Ha Ön úgy gondolja, hogy nem kezelem pontosan a személyes adatait, kérheti a korlátozást, amíg nem tisztázzuk a kérdést.

Azt már írtam, hogy elképzelhetetlen, hogy jogalap nélkül kezeljek Önről személyes adatot, de ha mégis, törlés helyett a korlátozást is kérheti.

Előfordulhat, hogy törölni szeretnék egy adatot, de Önnek van rá szüksége, mert pl. a jogi igényei érvényesítéséhez szükséges. Ilyenkor is kérheti, hogy törlés helyett korlátozzam a személyes adatok kezelését, azaz tartogassam még kicsit.

Ha Ön tiltakozik a személyes adat kezelése ellen, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy adatkezelőként a jogos indokaim elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ezekben az esetekben csak tárolnom szabad az adatokat.

e) Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen 

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha jogos érdeken alapul az adatkezelésem. Ez csak szakmai partnereim kapcsolattartási adatai esetén, valamint archiválási tevékenységem körében fordulhat elő (erről a felhasználási cél figyelembevételével készült külön tájékoztatásban írok), más tevékenységnél nem ez az adatkezelésem jogalapja. A tiltakozás alóli kivétel, ha adatkezelőként bizonyítom, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

f) Adathordozhatóság

Ön kérheti, hogy az automatizált módon történő adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjam Önnek, vagy elküldjem egy másik adatkezelőnek. Ezt csak akkor kérheti, ha az adatkezelésem jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés. Nyers képet ebben az esetben sem adok át (erről is a felhasználási cél figyelembevételével készült külön tájékoztatásban írok).

Panasz az adatkezelésem ellen

Ha Ön úgy érzi, hogy szabálytalanul kezelem a személyes adatait, örömmel segítek. Itt várom az üzenetét: info@krisztiantota.com

Ha mégsem velem kíván egyeztetni, Ön bármilyen személyes adatra vonatkozó panasszal, kérdéssel felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH), amelyet ezen a címen ér el (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

A felügyeleti hatóságnál (NAIH) történő panasztételhez való jog sérelme nélkül Ön bíróság előtt is érvényesítheti a jogait. Erre polgári per keretében van lehetősége. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A lakóhelye szerinti törvényszékre kell benyújtania a keresetet (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét ezen a linken találja: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Kiegészítés a Facebook és dr. Tóta Krisztián e. v. közös adatkezelése kapcsán:

A Facebook honlapján elérhető Oldalelemzések tájékoztató szerint a Facebook és dr. Tóta Krisztián e. v. (az üzleti célú, rajongói közösségi oldal adminisztrátora) megállapodott, hogy a Facebook felelőssége, hogy tájékoztasson az adatok oldalelemzési célú kezeléséről és lehetővé tegye az Ön számára a GDPR értelmében fennálló jogai gyakorlását. A Facebook adatvédelmi tisztviselőjével is felveheti a kapcsolatot, akinek az elérhetőségét a Facebook adatkezelési szabályzatában találja meg.

Továbbá ezen tájékoztató szerint a Facebook és dr. Tóta Krisztián e. v. (oldaladminisztrátor) megállapodott, hogy az oldalelemzési célú adatkezelés felügyeletéért felelős fő felügyeleti hatóság az ír adatvédelmi biztos hivatala. Önnek bármikor jogában áll panaszt benyújtani az ír adatvédelmi biztos hivatalánál (www.dataprotection.ie), illetve a lakóhelye szerinti helyi felügyeleti hatóságnál.

Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatali tevékenységet nem folytatok, valamint profilalkotást sem.

A megfelelő biztonság

A biztonsági rendszerem kialakítása során figyelembe vettem a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

Egyéb rendelkezések

A tájékoztatóm 2019. december 14-én lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt azt módosítanom kell, felülvizsgálom a tartalmat. Ha a vállalkozásom tevékenységi köre változik, vagy új marketing eszközöket vezetek be, vagy további, illetve más adatfeldolgozókat veszek igénybe, a tájékoztatót szintén átírom, kiegészítem, módosítom.

A tájékoztatóban nem részletezett kérdésekben irányadónak tekintett jogszabály: a GDPR.

Dunakeszi, 2022. április 6.

error: © Copyright